Yukarıda
NİĞDE NARKÖYÜ
YEREL HABERLER,TANITIM WEB SİTESİ
Narlı Olmak Bir Ayrıcalıktır.

Narköyü'nün Tarihi

tahminde


KÖYÜMÜZÜN TARİHÇESİ

 

              İLİ: Niğde                             
             İLÇE: Merkez        
               KÖY: Nar  Köyü

                                                                       NAR KÖYÜNÜN TARİHİ 
 


            Nar köyünün hangi tarihte kurulduğuna dair kesin bilgiler bulunmamakla birlikte eski köy yerleşim yerine bakıldığında köyün kuruluşunun eski tarihlere dayandığı tahmin edilmektedir.
            Nar köyü sınırları içerisinde bulunan Kötü Yayla adlı bölgenin altındaki güneyden kuzeye doğru uzanan vadinin ortasında bulunan eski köy şimdi yerleşim yerinden 1200 metre uzaklıktadır. Burada bulunan mağaralar ve eski yerleşim yerlerinin eski tarihte kurulduğu anlaşılmaktadır.
            Köyün nasıl kurulduğu hakkında kesin bilgiler bulunmamakla birlikte köyün yaşlılarından Osman Göktaş’ın annesi Fadime Göktaş’ın verdiği bilgilere göre köyün dokuz hane olduğu anlaşılmaktadır. Bir başka yaşlı Develi Kadın denilen kişi  de  bu bilgileri doğrulamaktadır.
            Köy tarihinde 1960 ‘lı yıllarda büyük bir sel felaketi olmuştur. Köy vadide olduğundan 150 adet büyükbaş hayvan sellere kapılarak yok olmuştur.
            Diğer bir felaket ise 1969 yılında Orta mahallede meydana gelen toprak kaymasıdır. Bu felaketten etkilenen köy halkı 1969 ‘da Niğde Kırbağları mevkisinde yaptırılan 206 adet konutlara yerleştirilmiştir. Yamaçta kurulmuş olan köyde toprak kayması halen mevcut olup tehlike arz etmektedir.Arazinin volkanik olmasına bağlı olarak aşırı yağışlarda toprak kayması ihtimali mevcuttur.

COĞRAFİ KONUM VE  ARAZİSİ

            Nar köyü Niğde merkez ilçeye bağlı olup 83 km. uzaklıktaki son köyüdür. Köy vadinin doğu yamacında kurulmuş olup engebeli arazide yer almaktadır. İç Anadolu Bölgesinde yer alan köyde karasal iklim hakim olup yükseltisi fazla olmasına bağlı olarak karlı gün süresi uzundur. Kışın güneyden esen güçlü lodos karların erimesinde etkili olmaktadır.Sonbahar ve ilkbaharda yağan yağmurlar  toprağın kumlu olması nedeniyle fazla tutamamaktadır ve su ihtiyacını giderememektedir.Orta mahallede yer alan ve kumların oynadığı mağaralar bölgenin volkanik bir arazi olduğunu ortaya koymaktadır.Ayrıca köyün kuzeydoğusunda yer alan Narlı gölün jeotermal bir saha olması  da bu olasılığı güçlendirmektedir.
           Köyün engebeli bir arazide kurulmuş olmasına bağlı olarak tüm arazilerden faydalanılmaktadır.Kötü Yayla’nın yarısı ormanlık arazi,diğer araziler ekim için kullanılmaktadır.Vadinin batı yamacı tahıl ürünlerinin ekimi ,doğu yamacında ise bağ alanları yer almaktadır.Vadide ise bahçeler,kavaklıklar yer almaktadır.Diğer arazilerde buğday,arpa ,yulaf,nohut ve fasulye üretilmektedir.Tarlalarda sırayla ekim ve gübrelemeye bağlı nadasa bırakma uygulanmaktadır.Bölgede 3000’e yakın kayısı,2000’e yakın armut ve çok fazla sayıda elma ağacı vardır. Köydeki elma bahçeleri 200 ile250 dönüm kadar alan kaplamaktadır.
           Köyün  çevresindeki ormanlarda çok az  sayıda karaçam ile meşe ağaçları yer almaktadır.

KOMŞULARI

            Nar köyünün doğusunda Gösterli köyü,,batısında Aksaray’ın  Madama köyü, kuzeybatısında  Aksaray’ın Yakacık köyü ,güneyinde  Bozköy  ve kuzeyinde Aksaray’a bağlı Sofular Kasabası yer almaktadır.

NÜFUS

             1985 sayımlarına göre köyün nüfusu 931 kişi,2000 sayımlarına göre köy 136 hane olup nüfusu 749 kişi,ve son olarak 2007 Adrese dayalı nüfus sayımında köyün nüfusu 615 kişi olarak tespit edilmiştir.Köyün elverişsiz şartlarına bağlı olarak şehirlere göç devam etmekte olup, nüfus hızlı bir şekilde azalmaktadır.

İÇME VE SULAMA SUYU

             Köyün içme suyu köye 800m. uzaklıktaki Çalvayık adlı mevkiden gelmektedir. Daha önceleri köylünün çabasıyla bir tünelden köye ulaştırılan içme suyu 1988 yılında Köy Hizmetleri tarafından köye getirilmiş olup, köy  çeşmeleri ile kullanılmaktadır. Köyde evlerde su bulunmakla beraber 7 adet köy çeşmesi mevcuttur.1996 yılında Köy Hizmetleri köyün güneyine 200 tonluk su deposu yapılarak köylüler suyu bahçelerine almışlardır. Bahçe sulamaları nedeniyle yetersiz olması 3 hat halinde ,her hatta haftada iki gün su verilmektedir. 
            Köyün güney kısmında  birikme sularıyla meydana gelen yukarı gölden sulama işlerinin bir bölümü yapılmaktadır.Göletin suyundan faydalanabilmek için su kanalları yapılmaktadır. Deliklikaya ve Eski Nar suları dere yatağından arklarla alınarak sulama işinin bir bölümü daha  gerçekleştirilmektedir. Fakat bütün bunlara rağmen sulamada su ihtiyacının çok az bir kısmı karşılanabilmektedir.  
   

                                                                       GEÇİM  KAYNAKLARI
            Köyün en önemli gelir kaynağı  tarımdır. Hayvancılık ve bunun yanında son zamanlarda  gelişme gösteren Bahçecilik özellikle elma yetiştiriciliği ve arıcılık gelmektedir. Köyde   inşaat  sahası üzerine zanaatkar sayısı oldukça  fazla olup köy halkı çalışmak için Derinkuyu, Niğde, Nevşehir, İzmir gibi illere çalışmaya gitmektedirler.
           Köyde beş tane sıcak demir atölyesi vardır. Atölyelerde traktör pulluğu, orak, çekiç, keser, balta, kaynak işleri yapılmaktadır.
            Tarım çalışmalarının  çoğunu kadınlar yapmaktadırlar. Köyde tarımda  kullanılan traktör sayısı 16, bunun  yanında karasaban ve öküz çifti de kullanılmaktadır. Tarlalara buğday, arpa,nohut, fasulye ekilmektedir.
Bu ürünler köylünün ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Bağ-bahçelerinde elde edilen üzümden ise pekmez yapılarak tüketilmektedir.
           Köyde hayvancılık fazla gelişmemiştir. Her ailenin kendi ihtiyacını karşılayacak kadar büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştirilir.Son yıllarda gelişme gösteren arıcılık köylü için gelir kaynağı olmuştur. Balın kaliteli olmasına bağlı olarak çevre yerleşmeler köye bal almak için gelmektedir.
           Son zamanlarda kavakçılık ve sebzecilik gelişme göstermekte olup,köylü kendi ihtiyacını yetiştirmektedir.

 

MÜLKİYET-MİRAS-EVLENME

            Köyde arazi ve eşya paylaşımı kanunlara göre yapılmakta olup kız çocuklar mirastan payına düşeni
almaktadır.Miras paylaşımı ebeveynler öldükten sonra yapılır
            Evlenme genellikle görücü usulüyle yapılmaktadır. Kendi aralarında anlaşarak erkeğin babasının kızı istemesiyle evlenme olduğu gibi kaçma usulüyle de evlenmeler mevcuttur.Yapılan düğünlerde masrafın büyük kısmını erkek tarafı karşılar . Köydeki evlenme yaşı  16-18’dir.

                                                                          KÜLTÜR DURUMU
           
Köyde okur yazarlık durumu çok iyi değildir.Halkın çoğunluğu- ihtiyarlar hariç -okur yazardır. Ancak ilkokul sonrası eğitim hiç yok denecek kadar azdır.Köyde eğitim ve öğretime fazla önem verilmemektedir.
Bazı aileler çocuklarını çalıştırmak amacıyla okula salmamaktadır.
            Köyün ilk okulu 1954 yılında açılmış ,toprak kayması sonucu okulun yıkılmasına bağlı olarak 1974 yılında yeni okul 2 derslik olarak yapılmıştır.1990 yılında ek olarak bir derslik ve müdür odası ilave edilmiştir.2001 yılında ise 3 derslikli yeni bina yapılmasıyla ortaokul kısmı da açılmıştır. Araç gereç odası,tuvaletler,oyun sahası mevcuttur. İki adet lojmanında öğretmenler kalmaktadır.
NARKÖYÜNÜN TARİHİ NEREDEN GELİYOR

Niğde  Narköyü'nün  ............. kalma
olduğu tahmin ediliyor.
Narköyü'nde Bulunan ESKİNAR ın Bizans veya Hintlerden kalma mağralarda
mağra Evler ,
mağra Kiliseler ,
mağra Kraliyet yerleri  veya saray yerleri
, mağra Zindanlar,
gibi vb Bulunmakta olduğu,Turizme kazandırılması gerekmektedir.
Yine Narköyü'nün NARLIGÖL ünde ( 12 ) On iki katlı mağralar olduğu biliniyor ve görülmüştür.
Narlı gölün hikayesidebilinmektedir.
Bu mağralarda Eski nar'da olgudu gibi mağra Evler ,mağra Kiliselrer,mağra Kraliyet veya Saray yerleri gibi vb Bulunmaktadır.
Her TÜRK Vatandaşının  buraları gelip görmesi gerekmektedir.
Narköyü'nde buluna eski Tarihi mezarklılarda bulunmaktadır ve Tarihi bilinmemektedir.
Niğde Narköyü'nün Eskinar'ını ve Narlıgölü  Herkesin gelip Oraları görülmesi Turizme kazandırıması Gerekir


””
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol